آموزش الکترونیک پایه

آموزش الکترونیک پایه

آموزش الکترونیک

1- نیمه هادی

 در یک ساختار بلورین از اتم باندهایی وجود دارد که الکترون فقط در آنجا می تواند باشد. این باند ها را تراز انرژی گویند. در صورتی اتم تحریک نگردد آخرین باندی که حاوی الکترون باشد را باند ظرفیت گویند.

باند هدایت: باندی بالاتر از باند ظرفیت بوده کر در صورت تحریک اتم دارای الکترون می شود.

انرژی تحریک: مقدار انرژی لازم جهت انتقال یک الکترون از باند ظرفیت به باند هدایت را گویند و با Eg نمایش داده میشود.

در اجسام در صورتب که الکترون از باند ظرفیت به باند هدایت برسد جریان سازی صورت میگیرد.

اجسام از نظر هدایت الکتریکی به سه دسته تقسیم میشوند:

1- عایق ( نارسانا )

2-نیمه هادی( نیمه رسانا )

3-هادی ( رسانا )

 

عایق: اجسامی هستند که در میدانهای الکتریکی معمولی جریان الکتریکی را عبور نمی دهندف بعبارت دیگر فاصله Eg آنها آنقدر زیاد است که با دادن انرژی معمولی هیچ الکترونی از باند ظرفییت به باند هدایت انتقال نمی یابد.

نیمه رسانا: Eg آنها به اندازه ای است که با دادن انرژی های معمولی می توان تعدادی الکترون از باند ظرفیت به باند هدایت انتقال داد.

رسانا: Eg آنها آنقدر کم است که تقریبا همه الکترونهای باند ظرفیت به راحتی در باند هدایت قرار گرفته و آزاد می شوند.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

اسکرول به بالا