تک سوئیچ

تک سوئیچ

تعداد پایه‌ها:
– ۴ پایه یا ۲ پایه

نوع پایه‌ها:
– ۴ پایه یا ۲ پایه

کاربرد:
– برای کلیدزنی در مدارهای الکترونیکی و دستگاه‌های الکترونیکی.

ویژگی‌ها:
– ابعاد مناسب: کوچک و مناسب برای جای‌گیری در فضاهای محدود.
– تعداد پایه‌ها: گزینه‌های ۴ پایه یا ۲ پایه بر اساس نیاز مدار.
– کلیدزنی قابل اعتماد: برای کلیدزنی و ارسال ورودی در مدارها و دستگاه‌های الکترونیکی.

استفاده در:
– مدارهای الکترونیکی: برای اتصال و قطع اتصالات در مدارهای الکترونیکی.
– دستگاه‌های الکترونیکی: برای افزودن یک دکمه کلید به دستگاه‌های الکترونیکی.
– کلیدزنی: برای استفاده به عنوان کلیدهای کنترلی در دستگاه‌ها و وسایل الکترونیکی.

توجه: برای انتخاب بهترین تک سوئیچ بر اساس نیازهای خاص پروژه، مشخصات فنی مانند نوع عملکرد (نوع اتصال و قطع در حالت استراحت) و ویژگی‌های دقیق‌تر سوئیچ بررسی شود. همچنین، از منابع معتبر الکترونیکی یا فروشندگان محصولات الکترونیکی جهت خرید استفاده شود.