قلع کش

**توضیح:**
یک ابزار یا ماده شیمیایی است که برای تخلیه و حذف قلع از سطوح مختلف فلزی به‌کار می‌رود. این محصول معمولاً به دلیل ویژگی‌های خود مانند انحلال‌پذیری قوی، مواد مخرب و ناخوشایند، در فرآیندهای تعمیرات، بازسازی، یا بازیافت فلزات مورد استفاده قرار می‌گیرد.

**کاربردها:**
– **تعمیرات فلزات:** برای حذف قلع اضافی یا آلودگی‌های قلع از سطوح فلزی.

– **بازیافت فلزات:** در فرآیند بازیافت و استخراج فلزات از محصولات قدیمی.

– **پروژه‌های بازسازی:** برای تخلیه و پاک‌سازی قلع از قطعات فلزی در پروژه‌های بازسازی.

**نکته:**
استفاده از قلع کش نیاز به رعایت ایمنی دارد. قبل از استفاده، دستورالعمل‌های ایمنی تولید کننده را به دقت مطالعه و رعایت کنید. همچنین، اطمینان حاصل کنید که این محصول برای سطوح مورد نظر و نوع قلع مناسب است.