نوک هویه (Soldering Tip) یک قسمت جایگزین پایه  است که مستقیماً با قسمت گرم کننده ارتباط برقرار می‌کند. نوک هویه برای انجام عملیات لحیم‌کاری و تعمیرات الکترونیکی و الکتریکی بسیار حیاتی است. ویژگی‌های مهمی که باید در نوک هویه در نظر گرفته شود عبارتند از:

1. **جنس نوک:**
– معمولاً از جنس موادی مانند مس یا آلیاژهای مختلف بهره می‌برد. جنس نوک می‌تواند بر اساس نیازهای لحیم‌کاری و دماهای مختلف تغییر کند.

2. **فرم نوک:**
– فرم نوک می‌تواند متنوع باشد؛ از نوک‌های مدبلگ تا نوک‌های مخروطی. انتخاب فرم مناسب بر اساس نیاز کار مهم است.

3. **اندازه نوک:**
– اندازه نوک اهمیت دارد. انتخاب اندازه مناسب بر اساس اندازه قطعات یا سطح لحیم‌کاری می‌تواند به دقت و کارایی بیشتر منجر شود.

4. **پوشش نوک:**
– برخی از نوک‌های هویه با پوشش‌های مختلفی مانند تیتانیوم یا کروم می‌آیند که به مقاومت نوک نسبت به خوردگی و فرسایش کمک می‌کند.

5. **دمای نوک:**
– دمای مورد نیاز برای لحیم‌کاری بستگی به نوع لحیم و قطعات دارد. بنابراین، اطمینان حاصل شود که دمای با نیازهای کار مطابقت داشته باشد.

6. **تعویض نوک:**
– برخی از هویه‌ها امکان تعویض نوک را فراهم می‌کنند که این امکان به کاربر اجازه می‌دهد نوک‌ها را به صورت سریع تعویض کرده و به کاربری مناسب برساند.

نوک  با اهمیت بالایی در عملیات لحیم‌کاری دقیق و کاربردی الکترونیکی و الکتریکی دارد.