وان قلع (Solder Pot)، این ابزار یک تجهیزات لحیم‌کاری است که برای ذوب کردن لحیم بر روی قطعات الکترونیکی و الکتریکی استفاده می‌شود. وان قلع معمولاً در فرآیندهای مونتاژ الکترونیک، تولید PCB (مدارهای چاپی)، و تعمیرات مدارات الکترونیکی به کار می‌رود.

ویژگی‌ها

1. **سطح ذوب لحیم:**
– وان قلع دارای یک سطح ذوب لحیم است که دما را در حد مشخصی نگه می‌دارد تا لحیم بر روی قطعات به حالت ذوب درآید.

2. **دمای قابل تنظیم:**
– بیشتر مدل‌ها دارای دمای قابل تنظیم هستند تا با نوع لحیم و نیازهای کاربر سازگار باشند.

3. **وانهای متعدد:**
– برخی از وان قلع دارای وانهای متعدد هستند که امکان ذوب کردن لحیم‌های مختلف را فراهم می‌کنند.

4. **کنترل دما و اتوماسیون:**
– مدل‌های پیشرفته‌تر ممکن است دارای سیستم‌های کنترل دما و اتوماسیون باشند.

5. **مقاومت به خوردگی:**
– برخی از مدل‌ها از موادی ساخته شده‌اند که مقاوم به خوردگی از جمله مواد مقاوم در برابر اکسیداسیون هستند.

6. **حفاظت ایمنی:**
– تجهیزات ایمنی مانند حفاظت حرارتی و سیستم‌های خاموشی در صورت بروز مشکلات ایمنی مشترک در این وان‌ها مشاهده می‌شود.

به دلیل امکان کنترل دما و ذوب کردن یکنواخت لحیم، در فرآیندهای تولید و تعمیرات الکترونیکی بسیار مفید است.