LED 5MIL مات

“LED 5MIL مات” احتمالاً به یک نوع LED با روکش مات و با ضخامت 5 میلیمتر (5MIL) اشاره دارد.

1. **LED (Light-Emitting Diode):**
– نوعی دیود نوری است که نور را هنگام عبور جریان الکتریکی از آن منتشر می‌کند.

2. **5MIL:**
– این احتمالاً به ضخامت محصول یا لایه‌ای از محصول با مقدار 5 میلیمتر اشاره دارد. ضخامت میل (MIL) به معنای 1/1000 اینچ یا حدود 0.0254 میلیمتر است.

3. **مات (Matte):**
– این نشان‌دهنده روکش مات است که به معنای غیربراق و خشکانده می‌باشد. سطح مات تا حد زیادی از بازتاب نور جلوگیری کرده و معمولاً در مواردی که لازم است بازتاب نور کمتری داشته باشد، مورد استفاده قرار می‌گیرد.

در کل، این نوع LED با روکش مات و ضخامت 5 میلیمتر ممکن است در برنامه‌های نورپردازی یا نمایشگرهایی که نیاز به یک سطح نور مناسب با کیفیت و با کمترین بازتاب نور دارند، مورد استفاده قرار گیرد.