پتانسیومتر

هیچ محصولی یافت نشد.

پتانسیومتر یا متغیر مقاومت یک عنصر الکترونیکی است که مقاومت الکتریکی آن قابل تغییر است. این امکان را فراهم می‌کند تا مقدار مقاومت به صورت متغیر تنظیم شود. پتانسیومترها به عنوان تنظیم‌کننده ولتاژ یا جریان در مدارات الکترونیکی و الکتریکی استفاده می‌شوند.

**ویژگی‌های :**

1. **مقدار مقاومت:**
– مقدار مقاومت پتانسیومتر قابل تغییر است و اغلب با یک مقدار مقاومت نامی ارائه می‌شود.

2. **نوع :**
– پتانسیومترها می‌توانند خطی یا غیرخطی باشند؛ به عبارت دیگر، آیا تغییر مقاومت آنها با افزایش خطی است یا نه.

3. **تعداد پین‌ها:**
– پتانسیومترها می‌توانند دارای سه پین (تنها یک سر متغیر) یا پنج پین (همراه با دو سر متغیر) باشند.

4. **توان پتانسیومتر:**
– حداکثر توانی که پتانسیومتر می‌تواند تحمل کند بر اساس واحد وات اندازه‌گیری می‌شود.

**کاربردهای پتانسیومتر:**

1. **کنترل ولتاژ یا جریان:**
– برای تنظیم ولتاژ یا جریان در مدارات الکترونیکی.

2. **تنظیم صدا:**
– در تجهیزات صوتی مانند اسپیکرها یا تقویت‌کننده‌ها برای تنظیم صدا به کار می‌روند.

3. **تقسیم ولتاژ:**
– برای تقسیم ولتاژ در مدارات الکترونیکی به کار می‌روند.

4. **کنترل موقعیت:**
– در برخی از موارد برای کنترل موقعیت مکانیسم‌ها و دستگاه‌ها به کار می‌روند.

پتانسیومترها از لحاظ شکل فیزیکی می‌توانند به صورت دوار (در اسطوانه یا صفحه) یا خطی (با شکل یک خط) باشند.