پریزک یا بریکر یک سیستم حفاظتی در مدارهای برق مسکونی و صنعتی است که به منظور حفاظت از تجهیزات الکتریکی و جلوگیری از حوادث برق اتصال یا کوتاه در مدارهای برق مورد استفاده قرار می‌گیرد.

پریزک یا بریکرها از دو نوع عمده شناخته می‌شوند: بریکرهای حفاظتی و بریکرهای قطع کننده. بریکرهای حفاظتی با کارکردی حساس به جریان‌های ناهنجار مثل کوتاه یا اتصال به زمین، جلوگیری از خطرات احتمالی را انجام می‌دهند. در عوض، بریکرهای قطع کننده وظیفه قطع مدار را در صورت اتصال ناهنجار به انجام می‌پذیراند.

پریزک‌ها عمدتاً در سیستم‌های توزیع برق خانگی و صنعتی به کار می‌روند. این تجهیزات به کاربران امکان می‌دهند تا به سادگی تغییرات در مدارهای برق ایجاد کنند و در صورت نیاز به مدارهای الکتریکی قطع کنند.

از پریزک‌ها به عنوان یک وسیله کلیدی در امنیت الکتریکی استفاده می‌شود و با توجه به نوع کاربرد و نیازهای مدارهای برق، مدل‌ها و اندازه‌های مختلفی از آنها وجود دارد.