محافظ و فیلتر فن

محافظ و فیلتر فن (Fan Guard/Filter) یک قطعه حفاظتی است که بر روی فن‌ها نصب می‌شود تا از ورود یا برخورد اشیاء ناخواسته به فن جلوگیری کند. این قطعه می‌تواند به دو شکل محافظ یا فیلتر باشد.

1. **محافظ فن (Fan Guard):**
– محافظها عمدتاً از جنس فلزی و شبکه‌ای ساخته می‌شوند و بر روی فن نصب می‌شوند.
– هدف اصلی آنها جلوگیری از ورود اشیاء مانند انگشتان یا سایر اشیاء جامد به فن و جلوگیری از آسیب به کاربران یا خود دستگاه است.

2. **فیلتر فن (Fan Filter):**
– فیلترها علاوه بر حفاظت از فن در برابر اشیاء، وظیفه تصفیه هوای وارد شده به دستگاه را نیز دارند.
– این فیلترها معمولاً از جنس مواد نسوز و تثبیت شده‌اند تا از ذرات گرد و خاک جلوگیری کنند و برای حفظ کارآیی و عمر دستگاه مفید هستند.

مهم است که محافظ و فیلتر مرتب چک شده و در صورت نیاز تمیز شوند یا تعویض شوند تا عملکرد بهینه دستگاه حفظ شود.

محافظ و فیلتر فن