کابل شبکه

کابل شبکه
کابل شبکه یا کابل اترنت یک نوع کابل است که برای انتقال داده‌ها در شبکه‌های کامپیوتری و اتصال دستگاه‌ها به شبکه‌های اطلاعاتی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

**ویژگی‌های کابل شبکه:**
1. **نوع کانکتور:**
– بسیاری از کابل‌های شبکه از کانکتورهای RJ45 برخوردار هستند که به طور معمول در انتهای دستگاه‌ها و پشتیبان‌ها قرار می‌گیرند.

2. **انواع کابل:**
– دو نوع متداول عبارتند از کابل‌های UTP (Unshielded Twisted Pair) و STP (Shielded Twisted Pair). کابل UTP بدون شیلد و STP دارای شیلد محافظ می‌باشد.

3. **ضریب انتقال:**
– بر اساس استانداردهای مختلف، کابل‌های شبکه از Cat5 تا Cat8 به کار می‌روند که هر کدام ظرفیت انتقال داده و سرعت مختلفی دارند.

4. **طول کابل:**
– در اندازه‌ها و طول‌های مختلفی در دسترس هستند تا با نیازهای نصب مکان‌های مختلف سازگار باشند.

**کاربردهای معمول:**
– اتصال کامپیوترها به شبکه‌های محلی (LAN) یا اینترنت.
– اتصال دستگاه‌های مختلف به مودم یا روتر.
– استفاده در ساختارهای سیسیتم‌های کابلی برای ساختمان‌ها (structured cabling systems).